Logo
Logo
Hamburger

HELITECH īsteno jau otro projektu ar ES līdzfinansējumu

21.12.2022

HELITECH ar LEADER programmas finanšu atbalstu ir īstenojusi projektu “SIA HELITECH alumīnija apstrādes un rasēšanas aprīkojuma uzlabošana”, kas ir jau otrais īstenotais projekts 2022. gadā. Projekta mērķis ir konkurētspējas un apgrozījuma celšana.

Iegādājoties TIG metināšanas aparātu Fronius, ir būtiski uzlabots alumīnija izstrādājumu ražošanas process. Aparāts aprīkots ar jaunākajām tehnoloģijām un advancētu vadību, kas garantē stabilu metināšanas procesa kontroli. Savukārt, augstas veiktspējas dators Asus nodrošina stabilu CAD un grafiskā dizaina programmatūru izmantošanu. Abas ierīces ir būtiskas, lai ražotu augstas pievienotas vērtības metāla produktus.

HELITECH pateicas Ropažu Garkalnes partnerībai un LAD par sniegto atbalstu projekta iesniegšanas un īstenošanas gaitā. Projekta 22-04-AL27-A019.2101-000008 publiskais līdzfinansējums saņemts Eiropas Savienības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.