Logo
Logo
Hamburger
HELITECH CNC lāzergriešana

HELITECH paplašina metālapstrādes pakalpojumus

16.11.2023

Ar Ropažu Salaspils partnerības un LAD LEADER programmas atbalstu Ropažos īstenots projekts “SIA HELITECH lāzergriešanas pakalpojuma ieviešana”, kura ietvaros iegādāta metāla lāzergriešanas iekārta ar mērķi uzlabot metāla izstrādājumu kvalitāti un paplašināt metālapstrādes pakalpojumu klāstu. Lāzergriešanas iekārta būtiski uzlabo gan HELITECH produktu ražošanu, gan papildina klientiem sniegtās iespējas – izstrādājumu 3D projektēšanu, detaļu mehānisko apstrādi un metināšanu, konstrukciju ražošanu, mašīnbūves detaļu izgatavošanu, būvniecības un mežizstrādes tehnikas mezglu atjaunošanu, interjera un ārtelpu dizaina elementu izgatavošanu.

Līdz šim trīs īstenotie HELITECH projekti veicinājuši vietējās ekonomikas stiprināšanu, sekmējuši sadarbību ar apkārtējiem uzņēmumiem, veicinājuši uzņēmuma konkurētspēju un radījuši jaunas darba vietas.

HELITECH pateicas Ropažu Salaspils partnerībai un LAD par sniegto atbalstu projekta iesniegšanas un īstenošanas gaitā. Projekta 23-04-AL27-A019.2103-000002 publiskais līdzfinansējums saņemts Eiropas Savienības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

ELFLA LEADER HELITECH lāzergriešanas pakalpojuma ieviešana